Hand som skissar

Med passion för digitala användare

Sånt jag gör

UX Design & Designsystem

UX (User Experience) omfattar alla aspekter av slutanvändarens interaktion med företaget, deras tjänster och produkter.
Jag skapar ramverk av designsystem där upplevelsen struktureras och visualiseras.

Digital storytelling

Storytelling är den interaktiva konsten att använda ord och handling för att visualisera en berättelse och uppmuntra lyssnarens fantasi (och call-to-action). Grip tag i era användare och förstärk deras upplevelser av era digitala produkter eller tjänster.

Lean Digital Strategy

Morgondagens digitala upplevelser kräver en digital strategi som är följsam för organisationen och marknaden, men som också bidrar med fokus på vision, mål och möjligheter. Lösningen heter Lean Digital Strategi.