Med användaren och den digitala affären i fokus

User Experience & Strategi

Anna UX Designer

UX design

I rollen som UX designer tar jag ansvar för den totala användarupplevelsen av en digital produkt, servicetjänst, webbplats, socialt intranät, app eller digital närvaro. Jag skapar värde, nytta och uppskattade digitala lösningar genom att tala med användarna och förstå deras behov och drivkrafter men också genom att analysera data och sätta mig in i hela resan.

UX design är ett förhållningssätt och ett ramverk av metoder och processer. Framgångsrika företag integrerar UX design som en naturlig del av både förstudier, utvecklingsprojekt och i sin förvaltning.

Vilken nytta kan ditt företag ha av att arbeta mer användarcentrerat?

Vill du veta mer om UX design?

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign och prototyper

Design handlar om kommunikation och att skapa en eller flera lösningar för ett speciellt sammanhang eller situation. Interaktionsdesign handlar också om att skapa produkter eller tjänster som motsvarar ett behov, är enkla att använda och som uppskattas av användarna.

Två viktiga verktyg för att arbeta med interaktionsdesign är idégenerering och prototyper. Något som också används ofta är wireframes som är en ritning av lösningens layout, flöden, funktioner och innehåll.

Jag har gedigen erfarenhet av att ta mig an uppdrag som interaktionsdesigner och prototyputvecklare, där jag ofta tillverkar gränssnittsprototyper för responsiva webbplatser eller appar. Jag arbetar bland annat efter WCAG 2.0 nivå AA för tillgänglighetsprinciper och med vedertagna standards för mobila gränssnitt med stort fokus på tillgänglighet.

Kontakta mig för uppdrag