Med User Experience Design skapar jag digitala upplevelser som matchar människors behov genom att sätta mig in i deras situation och förutsättningar.

Jag är extremt nyfiken på människan bakom era användare! Och jag använder mig av beteendevetenskapliga metoder för att fånga essensen av det som gör att era digitala produkter står ut i bruset. Med mig i bagaget har jag över 20 års erfarenhet av digital design och möte med teknik och användare.


SÅNT JAG GÖR

UX Design & UI DESIGN

UX (User Experience) omfattar alla aspekter av slutanvändarens interaktion med företaget, deras tjänster och produkter. UI (User Interface) är produktens visuella gränssnitt.

STORYTELLING

Storytelling är den interaktiva konsten att använda ord och handling för att visualisera en berättelse och uppmuntra lyssnarens fantasi. Grip tag i era användare och förstärk deras upplevelser av era digitala produkter eller tjänster. 

LEAN DIGITAL STRATEGI

Morgondagens digitala upplevelser kräver en digital strategi som är följsam för organisationen och marknaden, men som också bidrar med fokus på vision, mål och möjligheter. Lösningen heter Agil/Lean digital strategi.  EGNA PRODUKTER

Skapa sociala berättelser och seriesamtal med Ritprata

 

Ritprata är ett sätt att visualisera situationer och sätta fokus på ett samtal. Vad var det som hände? Vad skulle du kunna göra istället? Hur känns det? Ritprata kan också visa på ett bra sätt hur andra personer upplever en situation och skapa förståelse för andra människors perspektiv. Appen kan även med fördel användas för att dokumentera sin dag.

Ritprata har fått stor spridning inom hem, habilitering och skola. Appen finns idag översätta till flera språk. Första plats på AppStore under 17 veckor är en fin återkoppling för appens popularitet.

Ritprata - en egen produkt från idé till design, utveckling och marknadsföring. 

Ritprata - en egen produkt från idé till design, utveckling och marknadsföring. 

 

Pedagogisk visuell timer med röstpåminnelse

 

Ritprata är en visuell timer och röst påminnelse. Den är utformad som ett assisterande verktyg för att hjälpa människor att hålla reda på tiden och att veta vad man ska göra när tiden gått ut. Påminnelsen kan du själv spela in med din egen röst. Appen är bland annat känd från TV (Malou efter 10) där branschledande psykologer talat mycket gott om appen. 

 

Pratklocka - en egen produkt från idé till design, utveckling och marknadsföring. 

Pratklocka - en egen produkt från idé till design, utveckling och marknadsföring.