Vad är Design?

För att förstå vad UX Design är behöver vi först ringa in vad ordet design betyder. Frågar man runt har de allra flesta olika uppfattningar om vad design står för. Somliga tycker att det innebär grafisk form av något slag, en visuell presentation, andra att det handlar om någon typ av produkt eller produktion. 

Essensen av design handlar om konstruktion - en arbetsprocess för att skapa något som är funktionellt, innovativt och speciellt för dess brukare och användare. Design kan också vara något estetiskt tilltalande men det är inte en konstform. Tavlorna som hänger på Moderna Museet är konst, inte design. 


Vad står UX för?

UX kommer från User Experience och är ett begrepp myntat av Don Norman runt 1995. 

“I invented the term because I thought Human Interface and usability were too narrow: I wanted to cover all aspects of the person’s experience with a system, including industrial design, graphics, the interface, the physical interaction, and the manual.”
— Don Norman
Creative Commons  Foto av Luca Mascaro

Creative Commons Foto av Luca Mascaro

 

Don Norman befann sig i ett projekt för Apple tillsammans med flera andra. Hans fokus var MDI (människa-data-interaktion) och användbarhet. Han kände emellertid att begreppen som var hans fokus var för smala och han ville hitta en benämning ur ett bredare perspektiv - nämligen användarupplevelse User Experience - där man kunde täcka olika delar av en människans upplevelse av ett system, design, grafik, gränssnitt, den fysiska användningen och manualen. 


Vad betyder då UX Design?  

User Experience (UX) tar designarbetet ett steg vidare. 

UX Design handlar om att designa själva upplevelsen av en produkt och processen kan se väldigt olika ut. Ibland befinner vi oss i detaljerna och ibland zoomar vi ut för att se hela bilden och hur allt, verkligen ALLT, hänger ihop. 

En UX Designer som får i uppdrag att designa två fält i ett formulär på en sajt har oftast inte fått rätt förutsättningar för att göra ett riktigt bra jobb. Frågor som direkt uppstår är: Hur kom användaren till formuläret? Varför ska formuläret vara just där? Vilket behov eller problem syftar formuläret till att lösa för användaren? Vilken erfarenhet av liknande formulär har användaren och vad kommer hända efter att formuläret är ifyllt? Detta är frågor som vi UX Designers vill besvara. Vi eftersträvar en holistisk syn på upplevelsen eftersom användaren befinner sig i en situation och vill lösa ett problem. 

UX Designers är inga enhörningar som sitter inne på kunskap om hur magi ska uppstå kring en produkt. Men det vi är bra på är att förstå att flera saker hänger ihop och vi kan förena dessa till något som passar såväl företaget som dess användare. Vi älskar och eftersträvar att få arbeta tvärfunktionellt i nära samarbeta med utvecklare, andra designers, produktägare, projektledare, affärsutvecklare och ledningsgrupper. Vi vet att den samlade kunskapen är det som skapar riktigt bra produkter. Självklart är vi även experter på att tolka de ibland outtalade behoven hos användarna och omsätta dessa till verkliga idéer.   

Varje upplevelse med ett gränssnitt har sin situation och sammanhang

UX metoder och verktyg

Vi har en toolbox med ofta använda metoder och verktyg som t ex effektkartläggning för att ta reda på effektmål och målgruppers behov, vi tar fram personas för att beskriva typanvändare, vi kartlägger användningsflöden, beskriver senarios, tar reda på och föreslår informationsarkitektur, utgår från tillgänglighets- och designprinciper och andra standarder (WCAG) och skapar wireframes, prototyper, style guides och pixelgrafik.

Men vårt främsta verktyg är frågeställning, analys och visualisering av lösningar

Det ligger i vår natur som UX Designers att zooma in och ut på målgruppens behov och koppla dessa till affärsvärden för företaget. Ibland kan lösningen ligga i detaljerna och vara mycket närmare och enklare än vid första anblicken. 

UX Design för affärsutveckling och användarvänlighet

Om du är intresserad av att ta reda på vad UX Design kan göra för dina produkter, tjänster eller service får du gärna ta kontakt med mig! 

Exempel på kurser i UX och Service Design

Om du vill fördjupa dig i UX och Service Design finns det en del kurser och längre utbildningar med varierad kvalitet. Oavsett vad du väljer rekommenderar jag starkt att söka en mentor inom UX & Service Design som du kan bolla idéer med.