UX Metoder

Här hittar du ett urval av de metoder och modeller jag använder mig av för att skapa produkter och tjänster med användarupplevelsen i fokus. Dessa kan med fördel användas vid framtagning av helt nya digitala produkter, för att utveckla befintliga eller som principer för strategi och förvaltning (förädling). 


Effektkarta

Personas

Empatikarta

Styleguide

Lean UX process

Wireframes & prototyper

User stories

Designstudio

UI (User Interface)-kit


 

Övriga metoder

 • Djupintervjuer
 • Dataanalys
 • A/B-test
 • Enkäter
 • Hypoteser
 • Cardsorting
 • Customer Journey map
 • Gamification workshop
 • Roapmapping
 • The Black Swan Model
 • Gap in the Market
 • m.fl