Prototyper

Fördelar med prototypdriven design

Prototyper är något som det talas mycket om inom UX- och digitala designkretsar just nu. Men vad är meningen med prototyper? På vilket sätt kan prototyper hjälpa oss att skapa bättre produkter och användarupplevelser? Är det inte bara slöseri med tid att skapa något som sedan kastas i papperskorgen när det väl är klart?  

En prototyp är till för att underlätta kommunikation och visualisera idéer. Genom den kan vi undersöka olika lösningar - väga fördelar mot nackdelar samt att upptäcka brister och fallgropar innan produkten sätts i produktion. 

En trend eller?

Redan de gamla grekerna (äntligen får jag använda det uttrycket!) och egyptierna använde sig flitigt av prototyper för sin ingenjörskonst. The Great Pyramid of Giza stod klar år 2528 f.k vilken innebär att den klarat runt 5000 år. Konstruktionen är fortfarande stadig och lär stå i ytterligare årtusenden. Vad man ska ha klart för sig är att den stora pyramiden inte byggdes i en handvändning. Pyramiden tog århundraden att färdigställa men det var en iterativ process – ett prototypbyggande för att hitta den ultimata konstruktionen och designen. Förutom att bygga pyramiden prototypdrivet tittade man även på snarliknande konstruktioner och inspirerades, även sådant som inte fungerade togs i beaktning. Vill man förkovra sig i prototypbyggandets historia ska man snöa in på Da Vinci och andra stora konstnärer och uppfinnare genom tiderna. Det är häftig läsning! 

Med andra ord – prototyping är inte en trend. Det är ett fundament för många av de byggnader, produkter, uppfinningar och forskningsgenombrott som vi ser och får ta del av idag.

Bra för mycket!

De stora fördelarna med att arbeta prototypdrivet med design är att vi verkligen får förståelse för funktioner och innehåll, istället för att försöka tolka krav. 

Genom att få snabb feedback på en prototyp kan vi upptäcka fel och brister tidigt som helt enkelt leder oss till ett bättre resultat. Både vår kund och dess användare kan tidigt få en känsla för produkten och har möjlighet att påverka utformningen och lösningen i realtid. I praktiken kan vi redan vid sittande möte eller testsituation ändra på lösningen och få feedback tillbaka direkt. 

Det viktiga är att det blir rätt typ av feedback – det vill säga inte feedback som handlar om utseende utan istället funktion och pedagogisk utformning. De flesta av oss designers har hört feedback så som ”lite grönare”, ”gör knappen större”, ”flytta sökfältet några pixlar till höger”, ”det här känns inte som Apple” etc.  Genom att arbeta prototypdrivet med design och fokusera på koncept och idé minskar vi tyckande om färger och form. 

Exempel på prototypverktyg 

Det finns en uppsjö av prototypverktyg där alla har sina för- och nackdelar. Huvudsaken är att du hittar en process som passar ändamålet och väljer verktyg utifrån det istället för tvärt om.

Här följer några exempel på prototypverktyg. Ladda ner testversioner eller sajna upp dig på testrunda och bara kör!

https://www.uxpin.com/ 

https://www.flinto.com/ 

http://principleformac.com/ 
 
https://www.fluidui.com/ 

https://marvelapp.com/ 

http://www.invisionapp.com/ 

http://www.axure.com/ 

https://atomic.io/ 

http://www.pixate.com/ 

https://popapp.in/ 

https://prottapp.com/ 

http://www.relativewave.com/form/ 

http://www.getcomposite.com/ 

https://developer.apple.com/xcode/ 

https://webflow.com/ 

http://macaw.co/ 

http://facebook.github.io/origami/ 

http://www.justinmind.com/ 

https://proto.io/ 

https://www.sketchapp.com/ 

https://balsamiq.com/ 

https://www.omnigroup.com/omnigraffle 

Alternativ är förstås papper och penna:

https://www.smashingmagazine.com/2012/09/free-download-ux-sketching-wireframing-templates-mobile/ 


Eller att hacka lite kod: 

http://foundation.zurb.com/ 

http://getbootstrap.com/ 

http://semantic-ui.com/ 

http://purecss.io/ 

http://getuikit.com/