Att läsa på skärmen är svårare än att läsa på papper

Photo by  Ben White  on  Unsplash

Photo by Ben White on Unsplash

Nedanstående text tar ca 2 minuter att läsa

Vid ett läsförståelsetest utfört av Kretzschmar 2013 föredrog den breda målgruppen av både yngre och äldre att läsa på papper, jämfört med att läsa samma text på skräm. 

Pappersformatet ger en push till det taktila minnet då man bläddrar och får en överblick i hur långt man kommit i texten. Att få överblick i mobilen är i princip omöjligt. Du vet inte hur mycket text som väntar bakom nästa scroll. 

Den digitala skärmen bidrar även i större utsträckning till att man avbryter sitt läsande i förtid och överskattar det man lärt sig, efter som man oftast skummar texten. (Lanterman & Ackerman 2014)

I en tid av allt mer miljömedvetenhet (inga utskrifter) och då företag ersätter sin tryckta, analoga, kommunikation ställer det stora krav på hur vi utformar text för digitala kanaler. 

Takeaways

  • Skriv kortfattat och kärnfullt, lyft fram det väsentliga.
  • Visa en översikt av texten, t ex hur lång tid läsningen uppskattas ta.
  • Dela upp texten i partier. Använd punktlistor, paragrafer och illustrationer.
  • Använd tydliga kontraster för att öka läsbarheten, svart text på vit bakgrund fungerar allra bäst.
  • Framför allt - är din text värd att läsa? Visa intresse för dina läsare så visar de intresse för vad du har att säga. 

Fördjupning