Designa produkter och tjänster för hur vi ser världen

Jag har nyligen börjat en utbildning där vi fördjupar oss i visuell perception. Det vill säga förmågan att med hjälp av synintryck tolka yttre stimuli. I min roll som UX Designer hjälper det mig att skapa design som inte enbart tilltalar estitik utan även kommunicerar med vår hjärna och uppfattningsförmåga.

Första lektionen handlade om ögats uppbyggnad och bland annat hur tapparna i ögat får oss att se i dagsljus och uppfatta färger, något som försvinner ju mörkare det blir ute. Vi ser inte färger i mörk skymning. Kontraster på våra skärmar blir allt viktigare att hålla koll på då våra skärmar inte enbart befinner sig i vardagsljus inomhus. Vi kan surfa från mobilen i starkt solljus likväl som i totalt mörker (tänk morgonen när vi kollar Facebook och surfar in på morgonnyheterna innan vi gått upp ur sängen).

Att UX design handlar om att sätta människan i fokus och att lyfta fram hens behov och drivkrafter är det sällan någon som ifrågasätter numera. Men samtidigt vill jag i min roll kunna gå djupare än att definiera ett behov, en drivkraft och koppla det til en funktion, innehåll eller koncept.

För mig handlar det lika mycket om att lära mig om människan bakom användaren. Jag vill få en förståelse för möjligheter, begränsningar, förutsättningar och egenheter. Och för att göra det behöver jag få ännu djupare kunskap om hur vi faktiskt fungerar - på insidan.

Jeff Johnson har skrivit en bok som heter "Design with the mind in mind" som jag verkligen kan rekommendera till den som vill fördjupa sig inom området. 

Under nästa år kommer jag fokusera mycket på att designa produkter och tjänster för hur vi ser världen. Vårt beteende och möjligheter med tekniken förändras ständigt i en allt snabbare värld - men våra sinnen och visuella förmåga är intakt.