Key take aways från konferens om tillgänglig webb

Vad betyder tillgänglighet? 
Det är oftast en vidare betydelse vi menar när vi pratar om digital tillgänglighet.
Det betyder att något ska vara universiellt utformat (dvs. utformning för mänskligt mångfald), användbart OCH tillgängligt.

Hur många av oss har någon form av funktionsnedsättning? 
Man pratar om ca 10-20% av den svenska befolkningen, alltså runt var 5:e användare.
Det är viktigt att komma ihåg att det som är bra för några oftast är bra för alla.
Vattenkransblandaren kom till för att göra blandning av varm och kallt vatten för personer som hade svårigheter att vrida på två kranar. Nu finns varm och kallvattenkrans blandaren i nästan varje hem och vi tänker inte på att den från början endast var för personer med fysisk funktionsnedsättning. Det som är bra för några kan vara väldigt bra för alla!

Vilka grupper pratar vi om när vi diskuterar tillgänglighet? 
Personer med:

  • Synnedsättning
  • Hörselnedsättning
  • Inlärningssvårigheter
  • Kognitiva funktionsnedsättningar
  • Begränsad rörlighet
  • Talsvårigheter
  • Ljuskänslighet
  • + kombinationer av ovanstående

Vad utmärker en tillgänglig webb?
Att alla människor ska ha möjlighet att ta del av webbplatsen.

7 tips för bättre tillgänglighet
1. Strukturerar information med rubriker (korrekt placering av H1, H2, H3 osv.)
2. Styra med tangentbordet
3. Tydliga länkar (tänk träffytor, vart länkarna går, beskriv vart de leder istället för ”Läs mer”)
4. Färger som ger bra kontraster (undvik med fördel orange.. INGA oranga knappar med vit text på). Testa bilden om den fungerar i gråskala.
5. Skapa sidor som kan ses på olika sätt – responsivt, zoomning, använd relativt stora teckensnitt
6. Kommer innehållet i rätt ordning? Gå igenom flödet. Ligger knappar, länkar etc. konsekvent i innehållet? I en köpsituation ska köpknappen alltid placeras sist, inte mitt i ett textflöde.
7. Alternativ texter – lägg dessa på bilder som förmedlar information, bilder som används för dekoration (behövs dessa bilder?), bilder som är klickbara (vart går de?).

Om kognitiva trösklar på nätet, vad ska man tänka på? 
Rent allmän kan man säga att den kognitiva belastningen ökar. Vi har mer information och fler system att ta till oss. Samhället blir mer och mer komplex.

Tänk på: 
• Ju längre tid saker tar dessto sämre kommer det att gå och man tappar användare
• Förenkla! Ingen kommer att klaga på eller kritisera att något är för lätt
• Var konsekvent, följ upp dina flöden
• Negativ feedback till användaren är bra, men ge också positiv feedback. T ex när något man klickat på hamnat i varukorgen. Dvs, ge användaren feedback även när något gått bra, inte enbart när något gått dåligt.
• Begripligt språk
• Kombinera hur vi presenterar information – text, bild, film, tal. Låt användaren avgöra hur han eller hon vill ta till sig informationen.

Det viktigaste för personer med kognitiva funktionsnedsättningar:
• Innehållet ska inte blinka eller röra sig
• En bra sökfunktion med avstavningshjälp
• Webbplatsen ska vara logiskt uppbyggd, igenkänning av vedertagna mönster från andra webbplatser
• Text ska kunna läsas upp
• Lätt att hitta kontaktuppgifter
• Ska fungera i telefonen
• Inga pop-up rutor
• Bilder ska vara relevanta och dekorativa bilder kan fungera som minnesstöd
• Enkel och ren design
• Ett tydligt språk
(Fast är inte detta punkter som egentligen gäller ALLA tänker jag 

Verktyg som togs upp under dagen: 
• https://usabilla.com/ Användartestning online
• Zooma med tangentbordet ctrl+/- eller cmd+/-
• http://www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/Color Contrast Analyser
• https://addons.mozilla.org/sv-se/firefox/addon/web-developer/Add-On för att testa tillgänglighet i Firefox
• Inbyggd talsyntes i Mac, VoiceOver i iPhone