Att användningstesta responsiva webbplatser

Att göra användningstest på responsiva gränssnitt innebär att testa funktion, design, innehåll, navigering och teknik på olika typer av enheter och skärmstorlekar.

Förberedelser Inför testning bör du tänka på följande:

· Identifiera målgrupper att testa på. Vilka är mest prioriterade?

· Hitta personer inom målgrupperna genom rekryteringsbyråer, egna nätverk, företagslistor eller t ex sociala medier

· Förbered någon form av ersättning till deltagarna för att visa uppskattning t ex presentkort eller biobiljetter

· Definiera omfattning av testerna, vilka delar ska vi fokusera att testa på? Förslagsvis de områden som ger mest affärsvärde och värde för besökaren.

· Identifiera vilka skärmstorlekar testarna ska utföras på samt vilka webbläsare.

Olika sätt att genomföra tester

· Mäta och observera användbarhet genom hur snabbt och effektivt nya besökare använder webbplatsen. Var och när kommer besökaren i kontakt med trösklar och var i flödet/innehållet/navigeringen uppstår problem?

· Subjektiv bedömning genom aktivitetsdriven testning som dokumenteras. Var klickar användaren någonstans? Och varför? Ställa frågor om navigering, upplevelse och funktionalitet.

· Inspelning av testning där användaren har olika uppgifter som ska utföras enligt ett givet flöde. Kan utföras lokalt eller på distans där skärmen och besökarens reaktioner spelas in.

Utformning av testplan för att få den feedback du vill ha

· Ta fram en testplan där du undviker partiskhet och förutfattade åsikter om din webbplats. Vi alla har dem!

· Utforma användningssenarios som är baserade på de kritiska affärs- och effektmål som du satt upp för din webbplats. Senarios kan t ex vara: utforskande aktiviteter med tydliga avslut eller med helt öppna avslut samt direkta uppgifter som ska utföras.

· Ta fram riktlinjer för testerna. Hur ska vi dokumentera och uppföra oss som testledare och observatörer?

Under testerna

· Testa inte isolerat, bjud in observatörer t ex från kunden som kan sitta med när testerna utförs

· Förbered användaren och introducera hen till hur du kommer att utföra testningen. Påpeka gärna en gång för mycket att det inte finns något som är rätt eller fel när testerna utförs.

· Ställ inte allt för ledande frågor under testerna. Om det dyker upp en fråga eller påstående från en användare svara: Intressant, vad tror du själv? Eller hur uppfattar du själv det med texten på den här knappen?

· Ta noteringar i strukturerad form. Skriv ner kärnfrågor och nyckelord under testningen, du behöver inte skriva ner allt. Sammanfatta testerna direkt efteråt, vi glömmer så lätt!

Analysera resultatet

· Använd kvantitativ data för att lokalisera problemområden och trösklar

· Värdera hur omfattande ett upptäckt problemområde är — Enkelt att åtgärda? Svårt, stort och komplex att åtgärda?

· Ta fram och visa exempel på hur problemen kan åtgärdas. T ex kan det vara hur andra webbplatser löst liknande problem. Du kan också ta fram rena koncept och formskisser med förslag till problemlösning.

· Iterera gärna resultatet med användarna. Har du uppfattat deras återkoppling under testerna korrekt? Något som behöver justeras?

Presentera resultatet

· Presentationen bör innehålla en beskrivning av uppdraget och dess upplägg och metodik. Vidare bör du redogöra för hur du kom i kontakt med målgruppens representanter och vad som inkluderas i testplanen och vilka frågeställningar som var aktuella under testningen.

· Visualisering från testerna — Visa med film, bilder och illustrationer hur testningen gick tillväga och reaktioner från användarna.

· Vid presentationen är det viktigt att fokusera på kärnområden som behöver extra kärlek för att leva upp till affärs- och användarmål. Visa gärna citat från användare.

· Visa förslag på lösningar och tänkbara flöden.

· Även om kunden inte efterfrågar det — ge förslag på nästa steg och hur man kommer vidare efter att leveransen är godkänd.

Var snäll

· Det finns ingen anledning att agera bad cop och utsätta användarna för tunga, svåra uppgifter på webbplatsen som ändå inte är ett tänkbart senario. Var lyhörd, nyfiken och ställ intresserade frågor. Visa att du bryr dig om din testperson och uppriktigt är spänd av förväntan på hens feedback.