Anna Stam & Magnus Malmstedt



HISTORIK
SKEUMORPHISM
MODERN UI
PARALLAX SCROLL
FRAMTIDEN
FRÅGOR?

Historik

Från 1980 till nutid.